Sứ mệnh và tầm nhìn

 

 

Tầm nhìn, Sứ mệnh và các Giá trị cốt lõi của Lâm decal:

 

·       TẦM NHÌN :

 

          Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, Lâm decal phấn đấu trở thành một trong những cửa hàng trang trí xe máy chuyên nghiệp phục vụ cho quý khách hàng gần xa.

         Lâm decal mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam.

 

         SỨ MỆNH :

 

         Đối với thị trường:

 

        Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ đẳng cấp chất lượng mang tính độc đáo và sáng tạo cao. Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.

        

          Đối với  đối tác:

 

        Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác; luôn gia tăng các giá trị đầu tư và hợp tác bền vững.

 

          Đối với nhân viên:

 

        Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

 

           Đối với xã hội:

 

          Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân.

 

 

·         GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

 

“TÍN – TÂM – TRÍ – TỐC – TINH – NHÂN”

 

  Tín: Lâm decal bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết, mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho quý khách hàng.

 

 Tâm: Lâm decal đặt chữ Tâm làm nền tảng; Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức; Lấy khách hàng làm trung tâm.

 

 Trí: Lâm decal coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển; Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm; Chủ trương xây dựng một “doanh nghiệp học tập”.

 

 Tốc: Lâm decal đặt tôn chỉ “tốc độ, hiệu quả trong từng hành động”; Thực hành “quyết định nhanh – đầu tư nhanh – triển khai nhanh – bán hàng nhanh – thay đổi và thích ứng nhanh…”

 

 Tinh: Lâm decal đặt mục tiêu: Sản phẩm/ Dịch vụ tinh hoa – Cuộc sống tinh hoa – Xã hội tinh hoa.

 

  Nhân: Lâm decal xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.

 

Hãy share để mọi người cùng biết:

© Copyright 2007 - 2015 www.lamdecal.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng